• img19
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19

Οικοσελίδα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα αποτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα γενικής επιμόρφωσης ενηλίκων, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για προώθηση της Διά Βίου Μάθησης .

• Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) λειτουργούν τόσο στις πόλεις, όσο και στην ύπαιθρο, τα πρωινά, τα απογεύματα και τα βράδια, σε κτήρια Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών ή σε άλλους κατάλληλους χώρους.

• Κάθε άτομο, ηλικίας 15 ετών και άνω, μπορεί να παρακολουθεί όσα θέματα επιθυμεί, οπουδήποτε προσφέρονται.

• Το κάθε θέμα προσφέρεται σε 25 εβδομαδιαίες διδακτικές συναντήσεις των 90 λεπτών, εκτός εάν για ειδικούς λόγους προβλέπεται στο πρόγραμμα διαφορετικά.

Τα ετήσια δίδακτρα, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζονται ως ακολούθως:

- Μέλη που παρακολουθούν μαθήματα στις πόλεις και σε κοινότητες, με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων πληρώνουν €55,00.

- Μέλη που παρακολουθούν μαθήματα σε κοινότητες, με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων πληρώνουν €27,50.

- Μέλη που παρακολουθούν μαθήματα στις πόλεις και σε κοινότητες, με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων και γεννήθηκαν πριν την 31 η Οκτωβρίου 1955 πληρώνουν €27,50, εφόσον παρουσιάσουν την ταυτότητά τους ή παραδώσουν φωτοαντίγραφο στον Εκπαιδευτή, κατά την πρώτη τους συνάντηση.

- Μέλη, που παρακολουθούν μαθήματα στις πόλεις και σε κοινότητες, με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων και γεννήθηκαν πριν την 31 η Οκτωβρίου 1955 πληρώνουν €13,75, εφόσον παρουσιάσουν την ταυτότητά τους ή παραδώσουν φωτοαντίγραφο στον Εκπαιδευτή, κατά την πρώτη τους συνάντηση.

- Μέλη με αναπηρία θα πρέπει να παραδίδουν, στην πρώτη συνάντηση, ολοκληρωμένο πόρισμα στον

Εκπαιδευτή/τρια στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός αναπηρίας (ΣΟΒΑΡΗ,ΟΛΙΚΗ ή αναπηρία ΑΝΩ του 75%) για δωρεάν συμμετοχή σε όλα τα προσφερόμενα θέματα.

Εγγραφές

1. Για τη σχολική χρονιά 2020-2021 οι εγγραφές άρχισαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου 2020 (12.00 το μεσημέρι).

2. Οι δηλώσεις εγγραφής στα προσφερόμενα θέματα μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά

μέσω της ιστοσελίδας των Επιμορφωτικών Κέντρων (www.moec.gov.cy/epimorfotika).

3. Τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν αρχές Νοεμβρίου 2020. Τα Μέλη θα ειδοποιηθούν

από τους Εκπαιδευτές/τριές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

4. Τα θέματα λειτουργούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, εάν και εφόσον συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός Μελών.

Σημαντικές Οδηγίες

- Οι Εκπαιδευτές/τριες για κάθε θέμα θα καθοριστούν μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών. Ακολούθως θα επικοινωνήσουν άμεσα με τα Μέλη τους για να διευθετήσουν την πρώτη τους συνάντηση. (Αναμένεται να γίνει στις αρχές Νοεμβρίου 2020).

- Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της JCC – smart, με τη χρήση του κωδικού εγγραφής (JCCXXXXXXXX) για κάθε μάθημα μετά από οδηγία του Εκπαιδευτή/τριας.

Special American University Information

For Information Sessions for students from Greece, Turkey, Cyprus, Lebanon, Jordan, Israel, Palestine.

Message from Evelyn Levinson, Director of International Admissions at American University.

"I would like to invite you to a remote event for students living in the Eastern Mediterranean and Middle East. In these sessions, we'll discuss the advantages of living and learning at American University in Washington, DC. From academics and experiential learning opportunities to the application process as international and US Global Nomad students from outside the U.S., this information session will cover almost everything you want to know. If you have additional questions, there will be a Q&A session at the end of the presentation. 

I hope you will join me for a Meet Your Admissions Counselor session! "

click here : American University

 

Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη

Το σχολείο προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη, για παροχή βοηθητικού

παιδαγωγικού έργου στο σχολείο, για την περίοδο από Οκτώβριο 2020 μέχρι ΜΑΪΟ 2021

(για 2 περιόδους ημερησίως).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στη Γραμματεία του σχολείου το

Βιογραφικό Σημείωμά τους μαζί με αντίγραφο του Πανεπιστημιακού τους Πτυχίου, το

αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασεκυής,02/10/2020. Η πρόσληψη Σχολικού

Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του

σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε 45λεπτη

περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς

υπηρεσιών, μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζονται από το σχολείο, ανάλογα με τις

ανάγκες. Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο Εγχειρίδιο: «Το Εναλλακτικό Πρόγραμμα

Φοίτησης και ο Ρόλος του Σχολικού Συνεργάτη»

Μαθητικές Κάρτες ΜΟΤΙΟΝ

Μαθητικές Κάρτες ΜΟΤΙΟΝ

Η διανομή των δωρεάν μαθητικών εισιτηρίων σε άπορους μαθητές θα γίνει μέσω της Cyprus Public Transport και όχι μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Με την νέα σχολική χρονία έχει κυκλοφορήσει και η νέα πλαστική Μαθητική Κάρτα ΜΟΤΙΟΝ (επισυνάπτεται φωτογραφία), η οποία έχει αντικαταστήσει το χάρτινο μαθητικό εισιτήριο του μπλοκ.

 

 

 

 

 

 

Ο μαθητής θα πρέπει να αποκτήσει την πλαστική ΜΟΤΙΟΝ κάρτα από τα εκδοτήρια καρτών που υπάρχουν στους σταθμούς μετεπιβίβασης και να φορτώνει την κάρτα του κάθε μήνα με το μηνιαίο μαθητικό εισιτήριο των €10. Η φόρτωση της κάρτας θα γίνεται στα κατά τόπους εκδοτήρια στην Λάρνακα με την ένδειξη Μαθητικής Ταυτότητας και σύντομα θα τεθεί σε ισχύη και η διαδυκτιακή φόρτιση της κάρτας (online top up). Τα εκδοτήρια καρτών που εκδίδουν Μαθητικές Κάρτες ΜΟΤΙΟΝ, για σχολεία στην επαρχία Λάρνακας είναι:

·       Κεντρικός Σταθμός Λάρνακας

·       Σταθμός Αλάμπρας

·       Σύντομα και στον Σταθμό Κοφίνου

 

Όσον αφορά τους άπορους μαθητές που δικαιούνται δωρέαν μαθητικό εισιτήριο, θα πρέπει να επισκεφτούν ένα από τα εκδοτήρια και με την ένδειξη πρωτότυπης βεβαίωσης για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) και της Μαθητικής Ταυτότητας θα τους παραχωρείται δωρεάν μαθητικό εισιτήριο.

 

Για ειδικές περιπτώσεις μαθητών που δεν είναι λήπτες του ΕΕΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Σημείωση: μέχρι την έκδοση Μαθητικών Καρτών για την νέα σχολική χρονιά, οι μαθητές μπορούν να παρουσιάζουν την Μαθητική Ταυτότητα της προηγούμενης σχολικής χρονιάς ή βεβαίωσης από το σχολείο για τους πρωτοετής μαθητές. Σε πρώτη φάση οι οδηγοί στις σχολικές διαδρομές έχουν προς πώληση μικρό αριθμό πλαστικών καρτών και χάρτινα εισιτήρια.

Μαθητικά Λεωφορεία: Ανακοίνωση Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020:

-Τα μαθητικά λεωφορεία θα μεταφέρουν επιβάτες ίσο με το 100% της χωρητικότητας των οχημάτων τους.

-Τα μαθητικά λεωφορεία θα φέρουν πιστοποιητικό απολύμανσης κατά του COVID-19.

-Για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτου ηλικίας, η χρήση μάσκας κατά τη μεταφορά είναι υποχρεωτική.

-Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αποφασίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος μαθητής οποιασδήποτε ηλικίας δεν φέρει προστατευτική μάσκα δεν θα έχει δικαίωμα επιβίβασης σε μαθητικά λεωφορεία.

-Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αποφασίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος μαθητής έχει πιστοποιητικό από γιατρό για απαλλαγή από τη χρήση μάσκας λόγω ιατρικών θεμάτων, τότε αυτή θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Διεύθυνση του σχολείου τους η οποία θα τους προμηθεύσει με σχετική βεβαίωση απαλλαγής από τη χρήση μάσκας. Η εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να παρουσιάζεται στον οδηγό του λεωφορείου κάθε φορά που ο μαθητής θα επιθυμεί να επιβιβαστεί σε αυτό.

-Τέλος, καλούνται οι γονείς των μαθητών όπως προμηθεύσουν τα παιδιά τους, τις απαραίτητες μάσκες ώστε να μπορούν να επιβιβαστούν στο λεωφορείο.

Απόλυτο «20» : Δημήτρης Φραντζέσκου

Απόλυτο «20» και πρωτιά στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Κύπρου για τον μαθητή μας Δημήτρη Φραντζέσκου!   Θερμά συγχαρητήρια! Καλή επιτυχία σε ό,τι αποφασίσεις να ακολουθήσεις στη ζωή σου!

 

 

 

 

 

 

http://www.reporter.com.cy/local-news/article/702497/sto-stratopedo-emathe-ga-tin-protia-toy-stis-paggypries-o-dimitris-frantzeskoy?fbclid=IwAR2CN9pLVsiltLhqTmu6EFTs4u3aCUUtu0eMoedf85M3eKVGBYYyqSwTiOA

Το Σχολείο σου και οι καθηγητές σου είναι περήφανοι για τις επιτυχίες σου αλλά και για το ήθος σου!

Αντιφώνηση από τον πρωτεύσαντα μαθητή μας, Κούλα Σώζο Γ22

Η αντιφώνηση από τον πρωτεύσαντα μαθητή του Σχολείου μας, Κούλα Σώζο του Γ22.

Συγχαρητήρια στον πρωτεύσαντα μαθητή μας καθώς και στα υπόλοιπα παιδιά, για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που εξασφάλισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, αφού στα πλείστα μαθήματα ξεπέρασαν τον Παγκύπριο μέσο όρο.

Καλή αρχή στον αγώνα της ενήλικης ζωής σας!

Καλή επιτυχία στη φοιτητική σας πορεία!

Οδηγός για γονείς/κηδεμόνες -COVID-19

Οδηγός για γονείς/κηδεμόνες για σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα σχολεία

< 1 2 3 4 >