• img1
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img14
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19
 • img20
 • img21
 • img22

Οικοσελίδα

11 Νοεμβρίου 2019: Kick Off Event - VR in School Education and Civic Participation

11 Νοεμβρίου 2019: Kick Off Event - VR in School Education and Civic Participation

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων - I.R.T.E.A διοργανώνει στις 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00μ.μ – 13:00μ.μ. στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού (Αθήνα, Φαβιέρου 39, Τ.Κ. 104 38, 3οs όροφος) την εναρκτήρια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έργου "VR in School Education and in Civic Participation". Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.

περισσότερα

<< Πίσω στην προηγούμενη σελίδα