• img19
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19

Χημεία

 1. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ α’ λυκείου ΟΜΠ 1, 3, 4
 2. Ασκήσεις στη διαλυτότητα και περιεκτικότητα για τις ΟΜΠ 1,3,4