• img1
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img14
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19
 • img20
 • img21
 • img22

Γραφείο ΣΕΑ

Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής έχει ως στόχο την παροχή στήριξης στους/στις μαθητές/τριες  του σχολείου μας τόσο σε προσωπικά θέματα όσο και σε θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών. Η συμβουλευτική διαδικασία παρέχεται σε όλους με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στον άνθρωπο και στα προσωπικά δεδομένα.

Για την αποτελεσματικότερη στήριξη των μαθητών το Γραφείο Συμβουλευτικής συνεργάζεται με διάφορους φορείς όπως Γραφείο Ευημερίας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία κ.α.


Οι σύμβουλοι στο σχολείο μας είναι, μετά από ραντεβού, στη διάθεση των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών.

 

Κατανομή Τμημάτων Γραφείου Συμβουλευτικής
Τώνια Σπυροπούλου Α11, Α21, Α22, Α31, Α41
Καθημερινά Β11, Β21, Β32, Β41, Β42, Β51
  Γ11, Γ22, Γ23, Γ31, Γ41
  ΜΟΝΑΔΑ
   
Εύη Σαρρή Α23, Α32, Α42, Α43
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 8:30-11:00 Β22, Β31, Β43
  Γ21, Γ42, Γ51