• img19
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα, 7/10/2019, η Διευθύντρια του σχολείου παρουσίασε στο διδακτικό προσωπικό και στους μαθητές/τριες το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος: Παναγιώτης Λαός, Γ22
Αντιπρόεδρος: Στέλιος Κωνσταντίνου, Γ42
Γραμματέας: Άρης Μητσόπουλος, Γ22
Ταμίας: Κυριάκος Λιασίδης, Β32

Σύμβουλοι:

Βασιλική Ξιούρουππα, Α21
​Αναστάσης Ζαχαρίου, Α23
Αναστάσης Αλαμπρίτης, Β32

Αντιπρόσωποι ΕΣΕΜ:        

Λιασίδης Κυριάκος, Β32

Αλαμπρίτης Αναστασιος, Β32