• img19
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Η Διευθύντρια του σχολείου παρουσίασε στο διδακτικό προσωπικό και στους μαθητές/τριες το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος: Ραφαήλ Γερολέμου, Γ44
Αντιπρόεδρος: Αναστάσης Ζαχαρία, Γ23
Γραμματέας: Πέτρος Μπακαρής, Β32
Ταμίας: Χριστόδουλος Παναγή, Γ32

Σύμβουλοι:

Νεοφύτου Δημήτρης, Β41   

Ξενοφώντος Σωτήρης, Α22

Ιωάννου Στυλιανή , Α11 

Αντιπρόσωποι ΕΣΕΜ:        

Ραφαήλ Γερολέμου, Γ44

Αναστάσης Ζαχαρίου, Γ23