• img19
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19

Παγκύπριες Εξετάσεις


Ανακοίνωση: Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Οδηγός Εξετάσεων-Τόμος Α- 2020

Πλαίσια Πρόσβασης 2020

Εισαγωγή Νέου Πλαισίου Πρόσβασης στα ΑΕΙ Ελλάδας  στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 και 2021

          Παράρτημα 1

          Παράρτημα 2 - Μηχανογραφικό Δελτίο ΑΑΕΙ Ελλάδας

Κατάργηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου με την επωνυμία: «Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές