• img19
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19

Ανακοινώσεις ΣΕΑ

Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής έχει ως στόχο την παροχή στήριξης στους/στις μαθητές/τριες  του σχολείου μας τόσο σε προσωπικά θέματα όσο και σε θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών. Η συμβουλευτική διαδικασία παρέχεται σε όλους με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στον άνθρωπο και στα προσωπικά δεδομένα.

Για την αποτελεσματικότερη στήριξη των μαθητών το Γραφείο Συμβουλευτικής συνεργάζεται με διάφορους φορείς όπως Γραφείο Ευημερίας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία κ.α.
Οι σύμβουλοι στο σχολείο μας είναι, μετά από ραντεβού, στη διάθεση των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών.

 

Κατανομή Τμημάτων Γραφείου Συμβουλευτικής
Τώνια Σπυροπούλου Α21, Α22, Α31, Α41
Καθημερινά Β21, Β23, Β31, Β41, B43, Β51
  Γ15, Γ21, Γ22, Γ32, Γ41, Γ42
   
   
Βάσω Νικολάου Κων/νου Α11, Α23, Α24, Α32, Α42, Α43
Καθημερινά εκτός Β11, Β22, Β32, Β42
Τετάρτης  Γ23, Γ31, Γ43, Γ44, Ειδική Μονάδα