• img19
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19

Ανακοινώσεις ΣΕΑ

Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής έχει ως στόχο την παροχή στήριξης στους/στις μαθητές/τριες  του σχολείου μας τόσο σε προσωπικά θέματα όσο και σε θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών. Η συμβουλευτική διαδικασία παρέχεται σε όλους με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στον άνθρωπο και στα προσωπικά δεδομένα.

Για την αποτελεσματικότερη στήριξη των μαθητών το Γραφείο Συμβουλευτικής συνεργάζεται με διάφορους φορείς όπως Γραφείο Ευημερίας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία κ.α.
Οι σύμβουλοι στο σχολείο μας είναι, μετά από ραντεβού, στη διάθεση των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών.

 

Κατανομή Τμημάτων Γραφείου Συμβουλευτικής
Τώνια Σπυροπούλου Α21, Α23, Α31, Α41, A43
Καθημερινά Β15, Β21, Β22, Β31, Β32, Β41, B42
  Γ11, Γ21, Γ22, Γ32, Γ41, Γ42, Γ51
  ΜΟΝΑΔΑ
   
Βάσω Νικολάου Κων/νου Α11, Α22, Α32, Α42
Δευτέρα Β23, Β43, Β44
Τετάρτη  Γ31, Γ43