• img19
 • img1001
 • img1002
 • img1004
 • img1005
 • img1006
 • img1007
 • img1008
 • img1009
 • img1010
 • img1018
 • img1019
 • img1020

Οικοσελίδα

STOP στη Βία

 

UoL Open Day

University of Limassol:  Tο Σάββατο, 20 Απριλίου 2024, από τις 10:00 έως τις 14:00 στην Πανεπιστημιούπολη Λεμεσού, που βρίσκεται στην Αγίας Φιλαξίου 92, 3025 Λεμεσός, Κύπρος.

Πατήστε ΕΔΩ για εγγραφή 

The Students Welfare Office and the Admissions Office will be available to address inquiries regarding academic matters, career guidance, housing, scholarships, financial assistance, student life, and student welfare support. Guided tours of the campus will also be offered for those interested in exploring our facilities.

Moreover, during the day, workshops will take place, offering interactive sessions for participants:

12:00 – 13:00: AI in Economic Forecasting

Speaker: Dr. Snezana Eminidou, Program Director of BSc in Economics

13:00 – 13:45: Stress Management Before the Exams

Speaker: Nina Evripidou, Student Welfare Officer

For further information, please contact us at 77 77 24 46 or via email at admissions@uol.ac.cy.
Join us as we embark on a journey of knowledge and exploration.

We look forward to welcoming you to an informative and inspiring day at UoL!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

Πατήστε ΕΔΩ για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Μετάταξης

ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 1. A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ / ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
 2. B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ / ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
 3. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ / ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Λειτουργία Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Πλατφόρμας Υποβολής Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων της 2024 ΕΣΣΟ

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι από 15 Απριλίου, ώρα 12:00 τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων επιλογής στρατευσίμων της 2024 ΕΣΣΟ.

2.         Η πλατφόρμα θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τις 12:00 της 2ας Μαΐου 2024 και οι δηλώσεις θα υποβάλλονται μέσω της Κυβερνητικής Πύλης https://www.gov.cy. Για την πρόσβαση στην Κυβερνητική Πύλη απαιτείται μόνο η δημιουργία προφίλ και όχι η ταυτοποίησή του.

3.         Οι στρατεύσιμοι της 2024 ΕΣΣΟ, καλούνται όπως υποβάλουν την δήλωση στοιχείων καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να καταχωρηθεί η επιθυμία τους, για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και κατανομής τους, στους Κλάδους, Όπλα και Σώματα της Εθνικής Φρουράς, την τοποθέτησή τους σε Μονάδες, καθώς και την επιλογή των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (ΥΕΑ) και των εθνοφρουρών που θα επιλεγούν να υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομείς, Στρατονομία, ΟΥΚ), στις Λέσχες – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ, στις Τεχνικές Ειδικότητες και στη Στρατιωτική Μουσική της Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ).

4.         Για την έγκαιρη και καλύτερη προετοιμασία των στρατευσίμων και για δική τους διευκόλυνση και όφελος, καλούνται να μεριμνήσουν για την εκ των προτέρων εξασφάλιση σε ηλεκτρονική μορφή των πιο κάτω δικαιολογητικών, ώστε με την έναρξη της διαδικασίας να είναι έτοιμοι για την καταχώρησή τους. Κάθε επισυναπτόμενο δικαιολογητικό θα πρέπει να έχει μέγιστο μέγεθος 500ΚΒ/0,5ΜΒ και σε καμία περίπτωση το σύνολο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγεθος των 10ΜΒ.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

Δελτίο ταυτότητας (Μπροστά και πίσω όψη)

Προαιρετικά δικαιολογητικά:

α.  Πιστοποιητικά σε περίπτωση κατά την οποία ανήκει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μοριοδότησης. Πατήστε ΕΔΩ για τις κατηγορίες Μοριοδότησης.

β. Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Ο λογαριασμός θα πρέπει είναι στο όνομα του στρατεύσιμου. Τραπεζικός λογαριασμός σε ανήλικο δημιουργείται από τα τραπεζικά ιδρύματα εφόσον ο στρατεύσιμος παρουσιάσει το σημείωμα πρόσκλησης για κατάταξη. Σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού δεν υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αυτά θα πρέπει να υποβληθούν κατά την ημέρα παρουσίασής τους για υγειονομική εξέταση και χορήγηση των υλικών και ειδών ιματισμού και υπόδησης που πραγματοποιείται πριν την κατάταξη.

γ.  Κανονική άδεια οδήγησης.

δ.  Σε περίπτωση κατά την οποία δηλωθεί επιθυμία για διεκδίκηση θέσης σε Τεχνικές Ειδικότητες, Λέσχες – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ, θα πρέπει να υποβληθεί ανάλογη βεβαίωση των προσόντων από την αντίστοιχη σχολή μέσης εκπαίδευσης. Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες.

ε. Βεβαίωση εμβολιαστικής κατάστασης και ομάδα αίματος. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να υποβληθεί κατά την ημέρα παρουσίασής τους για υγειονομική εξέταση και χορήγηση των υλικών και ειδών ιματισμού και υπόδησης που πραγματοποιείται πριν την κατάταξη.

5.         Όσοι στρατεύσιμοι δεν προχωρήσουν στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης για Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί, Ειδικές Δυνάμεις, Λέσχες – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ ή Τεχνικές Ειδικότητες και θα τοποθετηθούν σε Μονάδες με γνώμονα αποκλειστικά τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

6.         Όσοι υποβάλουν την δήλωση στοιχείων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα λαμβάνουν ως αποδεικτικό, αντίγραφο της Δήλωσης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, στην οποία θα εκτυπώνεται ο τυχαίος αριθμός κλήρου στη βάση ειδικού αλγόριθμου από το μηχανογραφικό σύστημα. Επιπλέον στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο θα αποσταλεί και το Σημείωμα Πρόσκλησης Κατάταξης το οποίο θα περιλαμβάνει και πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική εξέταση και χορήγηση των υλικών και ειδών ιματισμού και υπόδησης που πραγματοποιείται πριν την κατάταξη.

7.         Συνίσταται η προσοχή των στρατευσίμων ότι, τα στοιχεία που θα υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας και αφορούν τις κατηγορίες μοριοδότησης, τις επιθυμίες επιλογής και τη φρουρά προτίμησης των στρατευσίμων μπορούν να τροποποιηθούν μετά από αίτηση του στρατεύσιμου η οποία υποβάλλεται από τον ίδιο στη Διεύθυνση Επιλογής και Μεταθέσεων του ΓΕΕΦ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου geefdemeo@army.gov.cy, όχι πέραν των δύο  (2) ημερών από τη λήξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία (1) φορά για κάθε στρατεύσιμο.

8.         Σημειώνεται ότι η κατάταξη των στρατευσίμων θα πραγματοποιηθεί από τις 8 μέχρι τις 12 Ιουλίου 2024.

9.         Για περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας www.mod.gov.cy, επιλέγοντας την κατηγορία « ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2024 ΕΣΣΟ».

Ανακοίνωση - Λειτουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας 

 

 

The On-Demand Youth Leadership Program (ODYLP): Cyprus - Digital Literacy

Ανακοίνωση της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την προσφορά του καλοκαιρινού  προγράμματος « The On-Demand Youth Leadership Program (ODYLP): Cyprus - Digital Literacy».

Το πρόγραμμα προσφέρεται για μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 15-18 ετών καθώς επίσης και για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να λάβουν μέρος ως συνοδοί των μαθητών/μαθητριών που θα επιλεγούν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην  ηλεκτρονική διεύθυνση  https://legacyintl.org/odylp-digital-literacy-cyprus/

 

Η τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων είναι η 25η Απριλίου 2024.

Παροχή δωρεάν προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες

Θέμα: Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για τη λειτουργία του προγράμματος παροχής δωρεάν προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας για την προγραμματική περίοδο 2021-2027

 

 

Διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού από το Τμήμα ΧρηΛοΔΕ για συμμετοχή στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ως αποκλειστικό μέλος της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας, με περηφάνεια ανακοινώνει την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό(International Economics Olympiad – IEO 2024).

Η Διεθνής Οικονομική Ολυμπιάδα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των νέων στο πεδίο του οικονομικού και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Συνολικά στη διεθνή διοργάνωση συμμετέχουν πάνω από 40 χώρες και κρατίδια μέσω τοπικών διαγωνισμών που προηγούνται του διεθνούς διαγωνισμού. Η Κύπρος συμμετέχει για πρώτη φορά στον Διαγωνισμό αυτό.

Για την επιλογή της ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διεθνή διαγωνισμό, το Τμήμα ΧρηΛοΔΕ θα διεξαγάγει δικό του (τοπικό) διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Manage your finances smartly, build your future wisely»

Τον τοπικό διαγωνισμό που θα διεξάγει το Τμήμα ΧρηΛοΔΕ στηρίζουν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το Financial Wellbeing Institute.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις με την πρώτη να λαμβάνει χώρα το Σάββατο 13 Απριλίου 2024 στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου Τάσσος Παπαδόπουλος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι μαθητές/τριες που θα περάσουν την πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο τεσσάρων (4) ημερών με την υποστήριξη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και συνεργατών του ΤΕΠΑΚ.  Τα σεμινάρια αυτά έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/τριων στα πεδία του οικονομικού και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και την όξυνση της κρητικής σκέψης καθώς θα πραγματοποιηθούν με διαδραστική προσέγγιση ενώ παράλληλα θα υπάρξει υποβολή ερωτήσεων, συμμετοχή σε παιχνίδια γνώσεων και δεξιοτήτων και παρουσίαση προτάσεων επίλυσης διάφορων μελετών περίπτωσης.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την διοργάνωση, την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των εξεταστικών δραστηριοτήτων. Η εξεταστική επιτροπή θα απαρτίζεται από μία ομάδα καταρτισμένων ακαδημαϊκών, διοικητικού προσωπικού και συνεργατών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα θα απαρτίζεται από πέντε (5) μαθητές/τριες που έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα στάδια του τοπικού διαγωνισμού και έχουν συνολικά την υψηλότερη βαθμολογία.

Όλοι οι μαθητές/τριες θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο Διαγωνισμό αλλά και βραβεία βάσει της βαθμολογικής κατάταξης στη δεύτερη (2η) φάση του Διαγωνισμού.

Πατήστε ΕΔΩ για την αφίσα

1 2 3 4 >