• img19
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19

Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση

Office 365  - Microsoft Teams

 1. Υλικό Επιμόρφωσης Office 365 από Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Παρουσιάσεις - Βιντεοπαρουσιάσεις  - Διαδικτυακές συναντήσεις )
 2. Επιμορφωτικό Υλικό ΥΠΠΑΝ για εκπαιδευτικούς και μαθητές  

 

Χρήσιμο υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για αξιοποίηση από μαθητές/μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτικούς