• img19
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ


Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Σχολείου μας στην 7η πράξη του που έγινε στις 4/10/2019 και με κριτήρια το ήθος και την επίδοση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, (σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας, για τη λειτουργία των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης), ανακήρυξε Σημαιοφόρους και Παραστάτες για το Σχολικό έτος 2019-2020 τους πιο κάτω:

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τμήμα
1. Μάρκου Βασιλική Γ23
2. Κούλας Σώζος Γ22
3. Φραντζέσκου Δημήτριος Γ22
4. Σταύρου Φλωρεντία Γ11
5. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Γ21
6. Δήμου Ταξιάρχης Γ21
7. Καρίπη Μαρία Γ11
8. Ξενοφώντος Γεώργιος Γ22
9. Κυριάκου Άντρια Γ23
10. Αντωνίου Χριστίνα Γ31
11. Χριστοδούλου Μαργαρίτα Γ11
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ  
12. Φικάρδου Χριστίνα Γ22
13. Κυπρίδημος Κυπριανός Γ22
14. Πίτσιλλου Αντρούλλα Γ21